ttip privatnost mNama ograničeno znanje o korporacijama, a korporacijama neograničeno znanje o nama

Dokument koji je iscurio iz pregovaračkih salona nagovještava da će TTIP ponovno uvesti ključne elemente ACTA-e tj. Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja, kojeg je 2012. godine ogromnom većinom odbacio Europski parlament slijedom velikih protesta diljem EU. Prvi puta je Europski parlament upotrijebio svoj moć da odbaci međunarodni trgovinski sporazum. ACTA se osudila kao napad na građanske slobode, jer bi kompanije pružatelji internetskih usluga nadzirale i prijavljivale bilo koga pod sumnjom kršenja autorskih prava.
TTIP će potkopati zakone o privatnosti podataka, omogućujući korporacijama pristup osobnim detaljima građana za komercijalne svrhe. Europska komisija već je uklonila mjere zaštite protiv špijuniranja europskih građana od strane američkih obavještajnih službi. Na krajnju ironiju ukazuju dokumenti dobiveni od zviždača Edwarda Snowdena gdje je vidno da je američka vlada špijunirala ne samo građane, nego kompjutere, e-mailove i dokumente te urede Europske unije u New Yorku, Washingtonu, pa čak i Bruxellesu.

Ograničen pristup podacima u području obrazovanja i zdravlja

TTIP cilja i na povećavanje korporacijskih profita restrikcijom pristupa informacijama. Poglavlje o pravima na intelektualno vlasništvo, koje u sebi sadrži odredbe o autorskim pravima, patentima i zaštitnim znakovima je sastavljeno s ciljem osnaživanja korporacijske kontrole nad znanjem, a na štetu javnog interesa u EU i SAD-u. Važne iznimke u autorskim pravima koje se odnose na školstvo, knjižnice, osobe s invaliditetom i učenje na daljinu, mogle bi nestati. U isto vrijeme, farmaceutska industrija preko TTIP-a planira ograničiti javni pristup podacima iz kliničkih istraživanja, što će narušiti transparentnost i podići cijene unutar javnog zdravstva.

Potpiši peticiju protiv TTIP-a

podpisi

Preuzmi brošuru o TTIP-u

brosura ttip

Inicijativa Zaustavimo TTIP

Zaustavimo TTIPStopTTIPInicijativa Zaustavimo TTIP pokrenuta je krajem 2014. i dio je saveza od preko 500 europskih organizacija okupljenih u inicijativu StopTTIP protiv TTIP-a i CETA-e.

Kontakti

Ukoliko želite doprinijeti našoj inicijativi, javite nam se na
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.