Objava za medije, ECI Stop TTIP, 9. studenog 2015.

Originalni tekst

Danas, 9. studenog, predsjednik Europskog parlamenta Martin Schultz primio je 3,284,289 potpisa od samoorganizirane Europske građanske inicijative (ECI) 'Stop TTIP'. Predstavnici i aktivisti inicijative koji su bili na primopredaji pozvali su Schultza da organizira saslušanje u Europsokom parlamentu.

Tijekom godinu dana, koliko je trajala ECI Stop TTIP, inicijativa je prikupila više potpisa od bilo koje europske građanske inicijative do sad. Svi su potpisi 7. studenog simbolično predani Europskoj komisiji u Briselu, a činjenica da je predsjednik EU parlamenta danas osobno primio potpise je važan znak.

'Drago nam je što su protest protiv trgovinskih ugovora počele primjećivati i europske institucije. Pozivamo Martina Schultza da počne prakticirati transparentnost i demokraciju te da u Parlamentu i Komisiji zagovara saslušanje Inicijative i angažman oko njezinih zahtjeva', rekao je Michael Efler, član inicijative 'Stop TTIP'.

Inače, Stop TTIP inicijativa, koja okuplja preko 500 organizacija, prikupila je tri puta više potpisa nego što je potrebno, a 23 države su 'prekoračile' svoje nacionalne kvote za potpise (prema službenim ECI pravilima potrebno ih je sedam).

'Ovaj veliki uspjeh jasno pokazuje izuzetnu snagu opozicije TTIP-u i CETA-i diljem Europe', rekao je Karl Bär, glasnogovornik Inicijative.

'Stop TTIP' poziva institucije EU i njezine države članice da prestanu pregovarati TTIP sa SAD-om te da ne ratificiraju CETA-u. Sama je Inicijativa pokrenuta 7. listopada 2014. iako ju je Europska komisija odbila priznati kao službenu Europsku građansku inicijativu (ECI). Tvrdili su da ECI ne može sadržavati negativne zahtjeve te da se ne može odnositi na pregovore koji su u tijeku, zbog čega je Inicijativa pokrenula pravni postupak na Europskom sudu pravde.

Galeriju fotografija s primopredaje potpisa možete pogledati ovdje